-ACHTERGROND: AVG


10 Tips om op de juiste manier met de AVG om te gaan

PRIVACYPROOF
& BOETEVRIJ

De beveiligingscamera in jouw bedrijf registreert beeld van bezoekers: mag dat? Ja, zeker wel. Alleen zijn er sinds kort nieuwe regels rondom het opslaan en beschermen van die (persoons)gegevens. Dat geldt voor tekst én beeld. Check onze tien tips om boetevrij te blijven.

1. Houd een register bij

Beschrijf in dit register alle activiteiten, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De camerabeelden zijn hier onderdeel van. De verwerkersovereenkomst die Een Veilig Gevoel je spoedig stuurt, voeg je hieraan toe. De overeenkomst geeft antwoord op belangrijke vragen, zoals: wat is het doel van de camera’s?

Camerabeelden publiceren op internet. Mag dat?
(Check tip 5!)

2. Klagen mag

Een klachtenprocedure is de normale gang van zaken bij het indienen van een klacht van een klant. Op internet zijn vele partijen te vinden die dit voor je kunnen regelen.

3. Vertel het je medewerkers

Licht je (nieuwe) medewerkers in over de camerabeelden die in de zaak hangen. Mondeling is niet voldoende, leg dit vast in het personeelsreglement.

4. Vertel het je klanten

Laat je bezoekers/klanten weten dat er camera’s aanwezig zijn. Hang hiervoor het bordje of de beveiligingsstickers op van Een Veilig Gevoel.

5. Houd je beelden intern

Houd je beelden intern en publiceer geen camerabeelden op internet. Dit is in strijd met de nieuwe wetgeving.

6. Niet in het kleine kamertje

Hang geen camera’s op privacygevoelige plekken op zoals het toilet. Hier wordt extra streng op gecontroleerd.

7. Geen big brother

Gebruik de beelden voor het doel dat is vastgelegd, zoals inbraakpreventie. Gebruik de beelden vervolgens niet om te checken of het personeel zich wel aan de lunchpauzes en andere regels houdt.

8. Video = beeld

Maak geen geluidsopnamen met de camerabeelden. De camera’s van Een Veilig Gevoel doen dit standaard niet.

9. Houdbaar tot...

Bewaar de camerabeelden niet langer dan noodzakelijk (vier weken). Bij een incident mogen de beelden langer bewaard blijven. Via Een Veilig Gevoel worden de beelden standaard zeven dagen in de cloud bewaard.

10. Spionage is verboden

Gebruik je naast de camera’s van Een Veilig Gevoel ook verborgen camera’s (spy cams)? Hier zitten hele strikte regels aan vast. Dit mag alleen als er duidelijke vermoedens bestaan van bijvoorbeeld diefstal of fraude en dan nog alleen onder bepaalde voorwaarden. Verdiep je hierin.